พระพยอม ฝากบอกใครไม่มีที่อยู่ ที่กิน ให้มาอยู่วัดสวนแก้ว มีเงินให้ใช้ แต่มีเงื่อนไข 3 ข้อ

ล่าสุด โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปโดยอ้างอิงจ า ก สื่อดัง ระบุว่า หลวงพ่อพระพยอมบอกอย่าคิดแบบนั้นเลย ใครไม่มีที่อยู่ ที่กิน ให้มาอยู่ที่วัดสวนแก้ว นนทบุรี รับได้ 400-500 คน เก็บมะม่วงฯเก็บไปกินไปก็ได้ มีเ งิ น ให้ใช้วันละ 200 บ าท ช่วยหลวงพ่อและวัดสวนแก้วให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน แต่ขอเพียงอย่ามี 3 ขี้ คือ ขี้เกียจ ขี้ขโมย ขี้สุรา

“ถ้าไม่มี 3 ขี้นะ วัดนี้รับได้ 400-500 คน…ขี้เกียจ ขี้ขโมย ขี้เมา ขออย่างเดียว อย่าไปรีบรมควัน อย่าไปโดดน้ำต า E สู้ชี วิ ต มันมีฟ้าหลังฝน ตอนฟ้าฝนมามืด พายุ ฟ้าผ่า ฝนกระหน่ำ มันก็เดือดร้อนแหละ แต่พอหลังจ า กนี้มันจะฟ้าสาง และจะมีชี วิ ตที่ดี ฉะนั้นอย่าไปฆ่ าตัวต า E มาสู้ชี วิ ตที่นี่”

วัดสวนแก้ว มีพื้นที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรมมาก จึงทำให้มีผลไม้ต ามฤดูกาลออกมาวางจำหน่ายในวัดอยู่ตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงทุกสาข าของวัดสวนแก้วในต่างจังหวัด ได้ส่งผลไม้เข้ามาจำหน่ายในส่วนกลางอีกด้วย

พระพยอม กล่าวว่า มูลนิธิวัดสวนแก้ว มีด้วยกัน 9 สาข า สามารถรองรับคนเร่ร่อนจ า กกทม.ได้ประมาณ 400-500 คน ซึ่งมีงานไว้รองรับจำนวนมาก ทั้งทำสวนผลไม้ กรีดย าง เลี้ยงสัตว์ คัดแยกขยะ ซึ่งแต่ละงานจะมีค่าตอบแทนให้ พร้อมกับที่อยู่อาศัย ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่ได้เสีย ซึ่งจะมีรายได้ถึงวันละ 200-300 บ าท และจะมีการหักลงไว้ในสมุดเหลือ ประมาณ 100-150 บ าท หลังจ า กทางวัดผ่านพ้นวิกฤต ช่วงCV-19ไปแล้ว สภาพการเ งิ น คล่องขึ้น ก็จะมีการคืนเ งิ น ในสมุดเหลือให้ ถือว่าเป็นเ งิ น ออมอีกหนึ่งช่องทาง

คนที่เกิดมามีแต่คนช่วยเหลือเป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีบุญมากกว่า

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺย าโณ)

เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.